Noteikumi

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

1. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas un atgriezt preci pārdevējam.
2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa
e-pastu) mūs – SIA „CLOUDBERRY” ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma.
3. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet SIA „CLOUDBERRY” pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
4. Atteikuma tiesību izmantošanas sekas. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no brīža, kad preces ir saņemtas atpakaļ pie ražotāja uz izvērtēšanu.
5. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu pircējs izmantojis sākotnējam darījumam, ja vien pircējs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa, izņemot bankas komisijas.
6. Nododot atpakaļ preci, tai jābūt nelietotai. Saskaņā ar PTAL 12.panta 6. daļu, Pircējs ir atbildīgs par atgrieztās preces saglabāšanu tādā pat stāvoklī kā tā tika saņemta.
Jūs nevarēsiet izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos, ja:
ja atgrieztā prece ir bojāta vai nav atgriezta pilnā kompletācijā;
ja patērētājs ir atvēris preces iepakojumu kā rezultātā tā zaudējusi savu nozīmi īpašības vai kvalitāti(tiktāl, lai saprastu preces tehniskās īpašības un to vai tā ir brāķēta) ;
ja preces tiek izgatavotas pēc pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā individuāla
pasūtījuma, piemēram, produkta personalizācija.
Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Neatbilstoši izmantojot preci, patērētājs zaudē atteikuma tiesības un uz preci attiecināmo garantiju.
7. SIA „CLOUDBERRY” var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būs saņemtas preces atpakaļ. Līdz ar to iesakām preci nosūtīt atpakaļ SIA „CLOUDBERRY” reizē ar paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Šādā veidā Jūs ietaupīsiet savu laiku un ātrāk saņemsiet atpakaļ naudu, kas samaksāta par preces iegādi.
8. Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod SIA „CLOUDBERRY” bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
9. SIA „CLOUDBERRY” lūdz patērētājus ievērot nosacījumus, ka prece, kuru vēlaties atgriezt nedrīkst būt lietota. Preci var izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai iepazītos ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā.
10. Preces atgriešanas izmaksas pircējs sedz no saviem līdzekļiem.

 

Cart 0 items0